Fotballforsikringen

Skrevet av:
Styret
Publisert:
08.03.2016

Idrettslaget Nordlandet har forsikring gjennom Norges Fotballforbunds kollektive forsikring.

Lagsforsikringen gir spillerne en dekning under grunnforsikringen.

Vi gjør oppmerksom på at den enkelte spiller i tillegg kan tegne utvidet forsikring.

Utvidet forsikring gir raskere oppstart behandling. 3 virkedager mot 90 virkedager under

Idrettslaget Nordlandet svarer hele egenandelen på kroner 1000,- ved innlevering av kvitteringer.

Alle skader må meldes inn til Idrettsens Skadetelefon: 02033

Norges Fotballforbunds informasjon om fotballforsikringen

 

Hoved​samarbeidspartner

Samarbeidspartnere