NFFs varslingskanal

Skrevet av:
Styret
Publisert:
01.09.2020

Bruk varslingskanal mot vold, trusler og rasisme Vi ønsker verken vold, trusler eller rasisme i fotballen. Bruk NFFs varslingskanal om uakseptable episoder inntreffer.

Melde varsel på NFFs varslingskanal

I slutten av februar i 2020 presenterte NFF nye tiltak mot vold og trusler i fotballen på bakgrunn av en større kartlegging av hvor omfattende disse utfordringene er i vår idrett.

NFF har alltid hatt nulltoleranse for vold og trusler, men en av konklusjonene i arbeidet med disse problemstillingene var at NFF ønsker å ha en langt mer aktiv holdning til spørsmålet om politianmeldelse. Det betyr kort fortalt at vold og trusler ikke er et problem som kun eies voldsutøveren eller fornærmede alene. 

Tiltakene omfatter både forebygging og behandling av eksisterende saker, herunder spørsmålet om politianmeldelse.

En forutsetning for å ta tak i en volds- eller trusselepisode, er imidlertid at NFF får vite om det. Det samme gjelder rasistiske uttalelser eller handlinger.

Derfor oppfordrer seksjonsleder for barn og unge i NFF, Henrik Lunde, om at samtlige lag og klubber benytter muligheten til å melde fra i NFFs varslingskanal (se link under).

- NFF har som øverste fotballmyndighet et spesielt ansvar for å sørge for at alle som deltar i våre konkurranser føler seg trygge, ivaretatt og velkommen. Vold, trusler og rasisme er det motsatte av det. Vi vet dessverre at vi har de samme utfordringen som i resten av samfunnet, selv om det på de fleste treninger og kamper er fotballglede og samhold som preger vår aktivitet. Nå er alle med rette glade for at barn og unge endelig er kommet i gang med kampene igjen i en krevende tid. Det betyr imidlertid ikke at vi har råd til å la være å ta tak umiddelbart dersom vold, trusler og rasisme skjer. Bruk varslingskanalen, slik at vi kan minimere disse problemene mest mulig, sier Henrik Lunde, seksjonsleder for barn og unge i NFF.

Melde varsel på NFFs varslingskanal

Hoved​samarbeidspartner

Samarbeidspartnere