Organisasjonsplan

Skrevet av:
Styret
Publisert:
10.03.2016

Klubbens organisasjonsplan forklart.

Styreleder: 

Har ansvar for å fastsette agenda for styremøter og lede møtene. Har det overordnede ansvaret for utarbeidelse og videreutvikling av strategier og planer i klubben. Klubbens pressekontakt. Hovedansvarlig for kontakt med NFF, NIF, kretskontor, sponsorer etc. 

Nestleder: 

Stedfortreder for Styreleder. Bistå lagets styremedlemmer og grupper ved behov. Være Klubbens Fair Play Ansvarlig.

Leder Sport: 

Har ansvar for trenergruppen i klubben med tilhørende møter hvor treningstider fastsettes. Søke om treningstider hos eksterne, lik Nordlandet Ungdomsskole etc. Leder av klubbens Sportslige Utvalg, Overgangsansvarlig i FIKS. Arrangere Merkeprøvedag.

Leder Anlegg:

Har ansvar for at klubbens anleggsmasse til enhver tid er i tilfredstillende stand og er en innbydende plass å komme til. Byggeansvarlig ved nye prosjekter. Sørge for dugnader ved behov.

Leder Økonomi: 

Har ansvar for utarbeidelse av budsjett, sørge for at bokføring blir gjort, samt få utarbeidet kvartalsrapporter til Styremøter.

Leder Arrangement: 

Har ansvar for klubbens arrangementer.

Leder Foreldreutvalg: 

Har ansvar for å lede klubbens foreldreutvalg.

Vara Styremedlem: 

Kontaktinformasjon finnes på fanen "Kontakt" øverst til høyre.

 

Hoved​samarbeidspartner

Samarbeidspartnere