J13: Bronse i Dahle Cup

Glade jenter etter bronse i Dahle Cup i jenter

Glade jenter etter bronse i Dahle Cup i jenter 13 år

dc14

Vi ser Nora B. Olsen (fra venstre), Emilie Karlsvik, Jenny Gjøstøl, Oda Ofstad, Emma Henden Høvik, Mari Edvardsen, Sofie Edøy og Sara Blomsø.

Rune Edøy

Hoved​samarbeidspartner

Samarbeidspartnere