Rekrutteringsdommerkurs i Kristiansund

I uke 48 arrangerer vi i samarbeid med Clausenengen FK Rekrutteri

I uke 48 arrangerer vi i samarbeid med Clausenengen FK Rekrutteringsdommerkurs i Kristiansund.
Rekrutteringsdommerkurset gir deg en innføring i spilleregler, holdninger og annet nyttig. Etter endt kurs kan man dømme 11èr, 9èr og 7èr fotball. Deltakere på kurset bør være 15 år.
Mer info om kurset, tid og sted finner du her:

www.fotball.no/Kretser/NogR/Dommer/2014/Rekrutteringsdommerkurs-i-Kristiansund/

Oppfordrer alle klubbene rundt i hele kretsen til å gjøre en jobb med å finne interesserte deltakere til kurset. I 2015-sesongen kommer klubbene til å få større ansvar med å sette opp dommere selv i flere klasser, og da er det lurt å ha kvalifiserte dommere – benytt dere av sjansen nå!

Dommerkontakt i klubb har og får en viktig rolle her, og burde allerede nå engasjere seg i arbeidet med å skaffe flere dommere i egen klubb!
Har ikke klubben din en fungerende dommerkontakt, bør dette komme på plass snarest.

Vi kommer også til å arrangere kurs i Molde før jul – info om dette kommer i løpet av de nærmeste dagene.

Påmelding og evt spørsmål sendes til andreas.hanssen@fotball.no innen mandag 24. november.

Hoved​samarbeidspartner

Samarbeidspartnere