Årsmøte

Skrevet av:
Kåre Edøy
Publisert:
08.01.2018

Tirsdag 6. februar kl. 18.30

Til medlemmene i Idrettslaget Nordlandet.

Styret innkaller herved til årsmøte i Idrettslaget Nordlandet.

Årsmøtet avholdes tirsdag 6. februar klokken 18:30 i NUL.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23. januar, til Postboks 2102, 6502 Kristiansund eller post@nordlandet.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene, senest én uke før årsmøtet ved henvendelse til Kåre Edøy Tlf. 90 12 90 18, evt per epost til post@nordlandet.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

 

Hoved​samarbeidspartner

Samarbeidspartnere