Forslag til NFF Forbundstinget 2019

Skrevet av:
Kåre Edøy
Publisert:
21.02.2019

IL Nordlandet har sendt inn forslag til Forbundstinget om at Trenerutdannelse bør gi studiepoeng.

NFFs Forbundsting avholdes på Ullevaal Stadion 9. og 10. mars, og vår leder Hedda Evjen, skal fronte et forslag fra vår Sportslige Leder Stian Edvardsen, som har vært gjennom Forbundsstyrets behandling.

Forslag 12:

Forbundet skal jobbe for at utdanningsløpet for en trener skal kunne resultere i studiepoeng.

Motivasjon:

Skal vi ha god utvikling for våre utøvere så må vi ha utdannede trenere. Det må bli mere attraktivt å ta trenerutdanning. Med bakgrunn i at vi ser at det kan være utfordrende å motivere foreldre/trenere til å ta kurs så bør NFF jobbe for at utdanningsløpet for en trener skal kunne resultere i studiepoeng.

Et UEFA B-kurs med forkurs, 1 uke med 12-timers dager, Oppgaveskriving 20–30 sider og 1 helgesamling tilsvarer slik vi ser det minst 1/4-dels årsstudie. I tillegg ligger det en del krav i forhold til det å kunne få delta på UEFA B, som da gjerne er Grasrottrenerkurs, fartstid som trener- eller spiller o.l.

Vi ønsker at NFF skal videreutvikle sitt utdanningsforløp slik at det blir i tråd med kravene som gir mulighet for studiepoeng, og jobbe mot sentrale myndigheter for å få dette godkjent.

Forbundsstyret merknader:

Forbundsstyret støtter ideen om muligheter for at trenerutdanning skal kunne utløse studiepoeng. Dette for å legitimere treneryrket som en profesjonsutdanning. Enkelte høyskoler og universitet har allerede NFF grasrottreneren som innebygde moduler i sin utdanning – dette utløser både lisens og studiepoeng. Forbundsstyret vil arbeide for at dette utvides til også å omfatte høyere trenerutdanning.

Forslaget støttes

Nordlandets forslag finnes på side 52 i "Tingheftet 2019"

Hoved​samarbeidspartner

Samarbeidspartnere