Fotballeder 1 kurs

Skrevet av:
Per Øyvind Aspen
Publisert:
24.02.2016

NRFK arrangerer Fotballeder 1 kurs i Kristiansund 1. og 2. april.

Godt organiserte klubber med riktig kompetanse i alle ledd er den viktigste forutsetningen for mer og bedre fotballaktivitet. Og ingen er viktigere i det arbeidet enn lederne.

En leder i denne sammenhengen er ikke bare styrelederen, men ledere på alle nivåer i den store fotballfamilien. Felles for dem alle er at de har flere rammer og retningslinjer å forholde seg til.

De ytterste rammene er definert av norsk lov og idrettsforbundet. Innenfor dette må klubbene selv definere sine styringsverktøy, sine mål og verdier, sine handlingsplaner og budsjetter. De må gi den enkelte leder et tydelig ansvar og en like tydelig stillingsinstruks. Bare på den måten kan vi alle dra i samme retning og skape fotballglede, muligheter og utfordringer for alle.

Vi vet at klubbledere i fotball-Norge sitter inne med kompetanse og erfaringer som er til stor nytte for andre. Derfor er det laget et kursopplegg som i større grad enn før inspirerer til ettertanke og kunnskapsdeling. Fotballeder 1-3 er en kursstige som gir mange svar, men som også stiller mange spørsmål. Bruk disse spørsmålene aktivt, både til egenrefleksjon, plenumsdiskusjoner og gruppeoppgaver.

Fotballeder 1-3 har fått en undertittel som heter «FORSTÅ – LEDE – UTVIKLE». De tre ordene forteller på korteste måte hva det enkelte kurset handler om. Og rekkefølgen er ikke tilfeldig.

 

Fotballeder 1 - forstå

Innhold:
- Den verdifulle idretten
- Vår store fotballfamilie
- Banen vi spiller på

Metode:
Korte plenumsforelesninger etterfulgt av oppgaveløsing/erfaringsutveksling i grupper.

Målgruppe:
Kurset henvender seg til alle ledere og trenere i fotballfamilien og tar sikte på å etablere en bred og felles forståelse for lederrollen, forstå klubbens utgangspunkt, idrettens rammer – og hvorfor det er så viktig med en helhetsstyrt klubb der «klubben er sjef».

Læringsmål:
Deltagerne skal etter gjennomføring av dette kurset ha tilegnet seg kunnskap om og fått forståelse for at godt organiserte klubber med riktig kompetanse i alle ledd er den viktigste forutsetningen for mer og bedre aktivitet.

Kretsens info

Hoved​samarbeidspartner

Samarbeidspartnere