Innkalling Årsmøte

Skrevet av:
Styret
Publisert:
12.01.2023

I henhold til klubbens lov § 14, innkalles det til årsmøte Tirsdag 14.februar klokken 18.30 i NUL

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1. februar, per epost til post@nordlandet.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene, senest én uke før årsmøtet enten ved henting i klubblokalet av fysiske dokumenter, evt tilsendt per epost ved forespørsel til post@nordlandet.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Idrettslaget Nordlandet i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Idrettslaget Nordlandet. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Idrettslaget Nordlandets lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Kåre Edøy kontaktes kontaktes på tlf 90 12 90 18 evt per epost til post@nordlandet.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Hoved​samarbeidspartner

Samarbeidspartnere