Innkalling Årsmøte

Skrevet av:
Styret
Publisert:
08.01.2024

I henhold til klubbens lov § 14, innkalles det til årsmøte Tirsdag 6.februar klokken 18.30 i NUL

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 30. januar, per epost til post@nordlandet.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene, senest én uke før årsmøtet enten ved henting i klubblokalet av fysiske dokumenter, evt tilsendt per epost ved forespørsel til post@nordlandet.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Idrettslaget Nordlandet i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Idrettslaget Nordlandet. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Idrettslaget Nordlandets lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet send epost til post@nordlandet.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret


Relaterte dokument og filer:

 

Hoved​samarbeidspartner

Samarbeidspartnere