Kick Off 2016

Skrevet av:
Per Øyvind Aspen
Publisert:
01.03.2016

I overkant av 200 aktive, tillitsvalgte og foresatte deltok på klubbens Kick Off.

Nordlandet Ungdomsskoles gymsal var arena for klubbens første Kick Off noensinne, og det var gledelig å registrere at så mange hadde anledning til å delta.

Kåre Edøy snakket i gang det hele og overlot styringa til vår faste toastmaster Jan-Erik Larsen.

Jan-Erik fikk hele salen med på Marokko sangen, og stemninga var satt.

Ola Bø Nyland og Stian Edvardsen ble spurt ut om deres tanker om det å være tillitsvalgt og det å være en del av IL Nordlandet.

Ordfører Kjell Nergaard, i dag KFK`er, erklærte seg som ekte Marokkaner ettersom han hadde sine første år i huset nærmest brannstasjonen i Bjørneparken. Ordføreren roste IL Nordlandet for sitt bidrag til Kristiansunds frivillige arbeide med barn og unge. Han fikk som takk "Ei øy kalt Marokko", en Nordlandet lue og bøff som han ble oppfordret til å bruke i sitt nærmiljø på Dahle, til salens store applaus.

Kåre Edøy fikk igjen ordet og fortalte om det arbeidet som drives i klubben og det viktige bidraget alle de tillitsvalgte gjør for de unges oppvekst på Nordlandet. Han oppfordret de foresatte til å bidra, slik de i alle år har gjort, slik at vi kan gjennomføre de store løftene som Åpningscupen, Marokkodagan og Byfesten er.

I pausen ble det servert frukt og Smoothie, godt hjulpet av klubbens J14 lag.

Etter pausen tok Marokko- og Byfest General Øivind Frisvold over stafettpinnen. Han fortalte om Marokkodagans spede begynnelse med 57, femtisju!, solgte billetter til dagens arrangementer med 6-7000 mennesker innom dørene. IL Nordlandet ble takket for å være en dyktig arrangør og uten vårt bidrag hadde vært vanskelig å gjennomføre.

Alt i alt en meget vellykket kveld, og kanskje var dette starten på en årlig happening.

Hoved​samarbeidspartner

Samarbeidspartnere