Klubbhåndbok - Oppdatert

Skrevet av:
Styret
Publisert:
13.06.2019

Det er kommet inn en presisering som omhandler kontoen "Egne lags midler", og håndtering av disse midlene.

Dette kapittelet er innført under punkt 8 - Økonomi, som vi håper klargjør dette.

 

c. Lagskonto – Egne Lags Midler – 3930.03.74100                                                                           (Satt inn 13.6.2019)

IL Nordlandet har opprettet en egen konto hvor midler fra det enkeltes lags inntektsbringende aktiviteter skal føres mot. Regnskapsfører i klubben fører regnskapet for denne kontoen, og skriver ut kontoutskrifter ved behov til det enkelte lags foreldrekontakt.

Midler som samles inn på kontoen, skal brukes til cuper og annen aktivitet laget foretar sammen. Det er ikke tilgang til individuell bruk av felles midler.

Den enkelte spiller kan gjennom ulike tiltak samle inn midler som øremerkes den enkelte. Midlene kan likevel ikke benyttes til individuell bruk, slik som eksempelvis lommepenger, annet enn til dekning av den aktives utgifter til cuper og turer.

Dersom en aktiv melder seg ut av klubben, vil midlene tilfalle laget den aktive tilhørte. Dog kan midlene fryses et år, i tilfelle den aktive melder seg inn i klubben igjen.

Dersom laget opphører, vil midlene tilfalle IL Nordlandet, dog etter et års frysing på kontoen, i tilfelle laget gjenoppstår.

Lagskontoen kan ikke brukes som sparekonto for enkelte medlemmer. Pengene som står på lagskontoen tilhører IL Nordlandet.

Skulle en aktiv avslutte sitt forhold til et lag, på grunn av overgang til Kristiansund Ballklubb, da på grunn av ferdigheter, kan den aktive ikke ta med seg andelen som er godskrevet på lagskontoen. Andelen skal fryses på lagskontoen i et år. Er den aktive fremdeles i KBK etter dette, kan IL Nordlandets styre søkes om kompensasjon for denne andelen.

Det er mange gode grunner til å skaffe midler til sitt lag, og klubben er opptatt av at dette ikke kommer i konflikt med andre aktiviteter som klubben vil iverksette. Vi har også mange gode sponsorer i klubben, som ikke setter pris på å få flere forespørsler hvert år om økonomisk støtte. Derfor er det viktig at alle initiativ til lagstøtte er forankret i klubben styre.


Relaterte dokument og filer:

 

Hoved​samarbeidspartner

Samarbeidspartnere