Minneord

Skrevet av:
Kåre Edøy
Publisert:
15.05.2018

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at vår Leder/Formann Lorentz Gunnar Boxaspen har gått bort, bare 62 år gammel.

Våre tanker i dag går i første rekke til Randi, Torstein og Jens, og de øvrige etterlatte.

Lorentz Gunnar har vært Nordlandsgutt siden barnsben av, selv om han i mange år utenbys ikke hadde den helt nære relasjonen til klubben.

Den 14.januar i 2013 ble han første gang valgt inn i hovedstyret i Idrettslaget Nordlandet.

Gjennom sitt virke for klubben har han de siste fem åra satt tydelige spor etter seg. Han begynte tidlig, i styresammenheng, å snakk om at vi måtte gjøre noe for å styrke klubbens posisjon både på kort og lang sikt. Der var han spesielt ivrig i forhold til å se fremover.

Han ville at vi skulle utarbeide en strategi og utviklingsplan basert på de to begrepene:

Sportslig utvikling og økonomisk bærekraft

Han så for seg en visjon som skulle innarbeides og den gikk slik:

«Skape varige verdier og sette tydelige spor»

Dette var det vi jobba ut ifra.

Det avgjørende for frivilligheten i alle klubber er, at vi ikke bare ser på klubben og de frivillige som tilbydere av sportslig aktivitet, men også det å skaffe til veie tilstrekkelig med ressurser som må til for å kunne utøve det sportslige.  Frivillig engasjement i lokalsamfunnet består i stor grad av foreldre, som selv engasjerer seg i sine barns aktiviteter inntil deres faglige dyktighet ikke strekker til.

Her var det potensialet for IL Nordlandet lå og som skulle gjøre oss fortjent til begrepet om – å være bæst på å ha det kjækt -.

Vi kan faktisk gjøre ting på vår måte, og gjennom det gå «seirende» ut av konkurransen med de andre tilbyderne av de samme aktiviteter vi har som basis.

 

Vi har noen eksempler som kan nevnes.

Hva med å bygge en flerbrukshall der vi kan invitere samarbeidspartnere til å være med ?

Med en hall vil vi kunne utvide vår virksomhet rettet mot mange andre typer aktiviteter, Marokkodaga, konserter, konferanser.

Utviklingen av andre tiltak  for å skaffe økonomiske ressurser til vår drift kan f.eks. være  revy, gapskratt, og samarbeide med andre, der vi kan tilby våre tjenester basert på en fantastisk dugnadsånd i klubben..

Utleie av hus, bane, buss.

 

Dette var noen av de tankene vi delte og diskuterte.

 

Det viktigste for hans engasjement for klubben var å bidra til å legge forholdene best mulig til rette for barns aktiviteter i lokalsamfunnet både sportslig og sosialt.

 

Og ikke minst så han det store potensialet i å engasjere de voksne og eldste i organisasjonen i klubbarbeidet. Vi i Idrettslagt Nordlandet er kjempeheldige som har en meget stor og aktiv senioravdeling som vi skulle sørge for ga sine bidrag inn i mot klubben.

Med rett tilrettelegging vil dette være en enorm ressurs for Idrettslagt Nordlandets utvikling.

 

Derfor ble vi enige om at ved å velge Lorentz Gunnar til lagets Leder, noe vi gjorde 8. februar i år, så ville det styrke vår administrasjon, og vi skulle sammen jobbe mot felles mål.

 

Vi fikk også med nye medlemma inn i styret og det så virkelig ut for at vi hadde skapt et vinnerlag i år. Et vinnerlag med komplementære ferdigheter som Lorentz Gunnar så mange ganger sa det, og han var så flink til å se andre, og berømme de for den innsatsen de la ned i det frivillige arbeidet i klubben.

 

Etter mange års kamp mot en fryktelig sykdom, måtte du til slutt gi tapt Lorentz Gunnar, og vi er en klubb i dyp sorg, men samtidig har vi stor takknemlighet til det arbeidet du la ned de siste 5 åra for klubben i ditt hjerte.

 

Vi lyser fred over Lorentz Gunnar Boxaspens gode minne.

Hoved​samarbeidspartner

Samarbeidspartnere