NFF Forbundstinget 2024

Skrevet av:
Styret
Publisert:
11.03.2024

IL Nordlandet med representasjon på Forbundstinget NFF: En Vektlagt Stemme i norsk fotball.

IL Nordlandet, en nøkkelspiller i fotballmiljøet på Nordmøre, markerer nok en gang sin tilstedeværelse på det prestisjefylte Forbundstinget hos Norges Fotballforbund (NFF). Dette møtet, som anses som den høyeste beslutningsgraden i norsk fotball, samler representanter fra hele landet for å forme fremtiden til vår nasjonale favorittsport.

 

På årets Forbundsting var det tre fysiske representanter til stede fra Nordmøre og Romsdal fotballkrets. Blant dem var IL Nordlandet, representert ved styreleder Anders Marius Bøe, Træff IL, ved sportslig leder Karina Viken Tornes, og Nordmøre og Romsdal Fotballkrets, ved styreleder Ole Jacob Strandhagen. I tillegg deltok Kristiansund Ballklubb (KBK) og Molde Fotballklubb (FK) digitalt på møtet. IL Nordlandet tok også med seg en observatør, Janne Bøe, for å sikre maksimal deltakelse og innsikt.

 

Anders Marius Bøe, Nordlandets styreleder, utpekte flere sentrale saker som ble diskutert under Forbundstinget. Blant disse var økningen av forsikringspremien, en ny struktur for cup-modellen i Norge, og ikke minst, implementeringen av et nytt seriesystem i damefotballen. Men det som virkelig engasjerte Nordlandet IL var punktet som dreide seg om å beholde jenter i ungdomsfotballen. Dette reflekterer klubbens sterke engasjement for likestilling og inkludering i idretten.

 

Diskusjonene på Forbundstinget var preget av dybde og engasjement, noe som understreker viktigheten av denne årlige begivenheten. President Lise Klaveness, som ledet møtet, sørget for at alle stemmer ble hørt og at beslutningene ble tatt med omhu og etterrettelighet.

 

Før selve Forbundstinget ble innledet, hadde Anders en verdifull samtale med fotballpresidenten Lise Klaveness. De diskuterte verdier i breddefotballen og understreket viktigheten av å la barn være barn i idretten. Dette reflekterer Nordlandets engasjement for å skape et trygt og inkluderende miljø for unge utøvere.

 

Det er verdt å merke seg at Nordlandet var blant 170 representanter til stede på Forbundstinget, som representerer totalt 1700 klubber fra hele landet. Dette understreker den betydningsfulle rollen Nordlandet spiller ikke bare lokalt, men også nasjonalt, i å forme fremtiden til norsk fotball.

 

I et land der fotball er mer enn bare en sport, men en del av vår kultur og identitet, er det avgjørende at stemmer som Nordlandets blir hørt og vektlagt på denne viktige arenaen. Deres deltakelse på Forbundstinget NFF er et tydelig tegn på klubbens dedikasjon og engasjement for å gjøre norsk fotball til et bedre sted for alle.

Hoved​samarbeidspartner

Samarbeidspartnere