Nyvalg 2011

Årsmøtet 7.februar i lokalet samlet ca. 25 medlemmer, og klubben fikk

Årsmøtet 7.februar i lokalet samlet ca. 25 medlemmer, og klubben fikk valgt ett nytt noe redusert antall styremedlemmer.. Det foreløpige valg ga følgende resultat:

Ny Leder : Kåre Edøy

Styremedlemmer: Svein Erik Odde, Per Øyvind Aspen og Leif Helge Bergsnev.

Det nye styret fikk mandat fra årsmøtet til å finne to-tre styremedlemmer til, og oppdrag om å engasjere en Daglig Leder for klubben. De nyvalgte styremedlemmer ser ikke mørkt på og lande denne prosessen innenfor rimelig tid, og ser posistivt på og kunne bidra til videre drift for Idrettslaget Nordlandet. Det er dog ikke til å stikke under en stol at det kreves en felles innsats fra alle medlemmer og foreldre/foresatte, for at drifta i 2011 og fermmover fortsatt skal kunne peke i oppadgående retning. Idrettslaget Nordlandet har vært kjent for å ha en sunn og fornuftig drift, men ser selvsagt også nye utfordringer i det og engasjere medlemmer og sympatisører til å kunne bidra i lagets drift. Uten en felles innsats fra alle kan vi ikke forvente og opprettholde den gode drifta til beste for våre barn og voksne aktive medlemmer i fremtiden. Så apellen fra det nyvalgte styret vil i første omgang være at vi alle stiller med positive holdninger til å bidra i klubbens drift fremover. Bedre fritidsaktivitet enn å bidra til at alle våre medlemmer skal oppleve en positiv hverdag i Idrettslaget Nordlandet kan vi ikke gi.

Ta gjerne kontakt hvis dere har ett innspill i så henseende.

Kåre Edøy

Tlf. 90 12 90 18

MAIL: k.edoy@nktv.no

 

Hoved​samarbeidspartner

Samarbeidspartnere