Oppstart 2014 kullet

Skrevet av:
Styret
Publisert:
28.06.2019

Torsdag 5. september inviteres jenter og gutter, født i 2014, til oppstart av fotballgruppe for barn som skal begynne på Nordlandet Barneskole i 2020.

Idrettslaget Nordlandet, og våre gode venner i bydelsklubbene i Kristiansund, lyser ut samlet oppstart for jenter og gutter som har lyst til å begynne å spille fotball, allerede før man blir klassekamerater på de forskjellige barneskolene i byen i 2020.

Dere som sogner til Nordlandet Barneskole, har deres naturlige tilhørighet til Idrettslaget Nordlandet, og vi starter derfor opp første gang i gymsalen på Nordlandet Barneskole torsdag 5. september klokken 17:00.

Vi er avhengig av de aktives foresatte, etterhvert, men aller helst så tidlig som mulig, til å bekle naturlige posisjoner rundt et lag, slik som trener(e), lagleder, foreldrekontakt osv, og om noen allerede nå vet at de ønsker å påta seg en slik rolle om å ta kontakt på post@nordlandet.no, eller enda hyggeligere en samtale med Kåre Edøy på telefon: 90 12 90 18.

Til å begynne med så er leken mest i fokus, så man trenger ikke være redd for at dette blir en ren fotball aktivitet.

Idrettslaget Nordlandet, i kraft av å være en NFF sertifisert Kvalitetsklubb, setter av store ressurser hvert å, på utdanning/skolering av våre trenere og tillitsvalgte, slik at man kan være best mulig rustet til å gi våre oppvoksende barn og ungdom en best mulig aktivitet, som gjør at vi beholder "Flest mulig, lengst mulig".

Velkommen til klubben som har som slagord: "Vi `e bæst på å ha det kjækt!"

 

 

Hoved​samarbeidspartner

Samarbeidspartnere