Samarbeid for Gutte 16

Idrettslaget Nordlandet vil i sesongen 2011 stille et felles Guttelag

Samarbeid med Frei FK om Gutte 16 lag.


Idrettslaget Nordlandet vil i sesongen 2011 stille et felles Guttelag sammen med Frei FK. Bakgrunn for dette er at begge klubber har hatt problemer med å stable nok spillere på beina i forhold til å kunne stille  lag i seriespillet.
Alternativet for begge klubber var å stille med 7'er lag i seriespillet, og dette mener  begge klubbene er at alt for dårlig sportslig tilbud til denne aldersgruppen spillere, og derfor fant vi fram til at vi ønsket og tilby våre spillere et tilbud om fullverdig fotball med et felles 11'er lag. I tillegg vil flere av guttespillerne hospitere på sine klubbers respektive juniorlag.
Odd Magne Høvik fra Frei (født og oppvokst på tjukkeste Nordlandet) vil trene laget og Rune Bjerkeset har tatt på seg oppgaven som oppmann for laget.
Vi ser frem til dette samarbeidet, og ønsker gutta lykke til i sesongen 2011.

Kåre Edøy 

Hoved​samarbeidspartner

Samarbeidspartnere