Samarbeid med Dahle

Skrevet av:
Kåre Edøy
Publisert:
01.01.2017

Dahle Idrettslag og Idrettslaget Nordlandet vil fra og med sesongen 2017 inngå et langsiktig og forpliktende samarbeid i ungdomsfotballen på jente- og guttesiden (aldersklasser 13-19 år).

Våre aktive ungdommer har et naturlig samlingspunkt fra og med 13 årsalder ved at de begynner på Nordlandet Ungdomsskole. Begge klubber ønsker med denne avtalen å skape større og mer robuste grupper, i de enkelte årsklasser.

Et langsiktig samarbeid vil gi bedre forutsigbarhet.

Hovedmålene er:

· Sikre at aktiviteten er preget av stabilitet, kompetanse og kvalitet

· Sikre at spillerne har muligheter til å utvikle seg i sine lokalmiljøer

· Beholde flere ungdommer innen fotballen

· Tilrettelegge seriespill og kamptilbud ut fra forutsetninger, ønsker og nivå

 

Kåre Edøy (Leder ILN) - Julian Vangen (Leder DIL)

Hoved​samarbeidspartner

Samarbeidspartnere