Spleis - Dyprensemaskin

Skrevet av:
Kåre Edøy
Publisert:
02.06.2020

En uke igjen og 97.300,- innsamlet. Dette klarer vi sammen!

Pengene som samles inn vil være til gagns for alle fotballklubber på Nordmøre. At vi i tillegg har fått lovnad fra Sparebank 1 Nordvest, NEAS og Multi Marine AS, som vil "doble inntil kr. 20.000.-" det innsamlede beløp er fantastisk!

Idrettsanlegg, innendørs eller utendørs, slites ved bruk. Dersom slitasjen ikke håndteres tidlig, kan permanente og uopprettelige skader oppstå på anlegg og utstyr, som igjen fører til redusert levetid. Med bakrunn i de erfaringer vi har hatt selv, og innhentet fra andre vil Idrettslaget Nordlandet investere i en dyprensemaskin for kunstgressbaner. Gjennom dyprens kan vi fjerne fremmedlegemer som ikke skal være nede i dekkey, slik som sand, søppel, snus og tyggegummi. I tillegg så vil også biologisk materiale fra mennesker, som døde hudrester og blod, renses bort. For innendørsbaner vil en dyprens forbedre luftkvaliteten gjennom å fjerne mye av svevestøvet, som kan fremkalle luftveisrelaterte helseplager.

Man anbefaler dyprens av baner 1-2 ganger årlig. Når vi har en slik maskin tilgjengelig i Kristiansund, vil det kunne være av interesse for alle klubber på Nordmøre å leie den for rens av sine anlegg. Det snakkes om at jevnlig vedlikehold forlenger levetiden på anlegget med inntil 5 år!

En slik maskin koster kr. 200.000.- i innkjøp. Det er en stor investering i disse koronatider for Idrettslaget Nordlandet, men vi ser likevel muligheten for å bidra til å heve kvaliteten og levetiden på alle anlegg på Nordmøre som drivende for å gjøre denne investeringen nå. Vi har allerede egen traktor til å dra maskinen.

De øvrige klubbene på Nordmøre støtter opp om denne innsamlingen og vil alle bidra til å distribuere denne SPLEISEN til hele regionen. Som gjengjeld for at de bidrar til dette vil vi tilby en første GRATIS rens av deres baner, og deretter kunne tilby avtaler om fremtidig rens av anleggene deres til en gunstig pris. Normalpris for rens av en normal stor kunstgressbane er kr. 15-20.000.-. Her vil vi være mer enn konkurransedyktig i fremtiden. De firma som er nærmest til å kune tilby denne type tjenester er i Trondheim. Derfor må det være gunstigere for alle å benytte seg av en lokal leverandør.

Vær med på Spleisen

Hoved​samarbeidspartner

Samarbeidspartnere