STOPP RASISMEN!

Skrevet av:
Idrettslaget Nordlandet
Publisert:
23.10.2020

Idrettslaget Nordlandet stiller seg naturlig nok bak NFFs opprop mot rasismen! I vår klubb er alle like mye verdt!

NFFs President Terje Svendsens ord er tydelig og etterlevelsen står vi alle for:

"I løpet av kort tid har vi hatt to rasismeepisoder i norsk fotball. Det er to for mange. Spørsmålet er ikke om rasisme finnes, men hva vi kan gjøre for å bekjempe den.

Rasisme finnes dessverre i det norske samfunnet i 2020, inkludert idretten generelt og i norsk fotball. De to nylige episodene i Eliteserien er en smertefull påminnelse om nettopp det. I kraft av norsk fotballs størrelse så både skal og tar vi ansvar for å bekjempe dette ondet.

Allerede på slutten av 80-tallet tok supportergrupperinger i norsk fotball et kraftig og nødvendig oppgjør med rasismen i egne rekker. I NFFs verdiparagrafer står det eksplisitt at fotball skal være for alle og at ingen skal diskrimineres – blant annet på bakgrunn av hudfarge. Det er en selvfølge og et budskap som jeg vil påstå «99,9 prosent» av de ulike aktørene i norsk fotball slutter helhjertet opp om og ikke minst etterlever i det daglige."

NFFs sak

Artikkelbilde fra: www.eliteserien.no

Hoved​samarbeidspartner

Samarbeidspartnere