Trygge Rammer - Digitale Klubbsamlinger

Skrevet av:
Styret
Publisert:
03.02.2023

I samarbeid med samarbeidspartnere inviterer NFF til nasjonale digitale klubbsamlinger på Teams gjennom hele 2023.

Tema: Trygge rammer

Hvorfor: Øke bevissthet og kompetanse i klubb. Hjelpe klubbene til å jobbe mer systematisk med trygge rammer.

Målgruppe: Ledere, styremedlemmer, ansatte, Fair play-ansvarlig, Kvalitetsklubbansvarlige, trenere, lagledere, foreldre og andre relevante roller.

I norsk fotball skal vi ta vare på hverandre. Den store aktiviteten fotballen skaper gir oss også et ansvar som en viktig samfunnsaktør med stor påvirkningskraft. Gjennom å skape gode miljøer skal fotballen være et trygt og godt sted der alle kan finne tilhørighet, oppleve mestring og glede. Fotballaktiviteten må og skal foregå i trygge rammer. Dette ønsker vi å sette et enda større fokus på i 2023 gjennom syv digitale klubbsamlinger i samarbeid med våre partnere.

Hver samling tar for seg et spesifikt tema og hvordan klubbene kan jobbe med tematikken hos seg med helt konkrete verktøy. Hver samling vil ha en varighet på 45 minutter + 15 minutter for eventuelle spørsmål.

Klikk her for påmelding

Bruk Hue (Telenor): 9. februar kl. 20:00-21:00
Seksuell trakassering og overgrep - Trygg på trening med Redd Barna (Redd Barna): 16. mars kl. 20:00-21:00 ·
Fair play i klubb og i kamp - verdiarbeid (NFF): 13. april kl. 20:00-21:00
Antidoping (Antidoping Norge): 27. april kl. 20:00-21:00
Alkohol (Av-og-til): 31. mai kl. 20:00-21:00
Spillvett og kampfiksing (Norsk Tipping) – Dato kommer (høst)
Trafikksikkerhet (Trygg trafikk) – Dato kommer (høst)

Det er laget temasider for hvert tema: Fotballen, samfunnet og bærekraft

Sakset fra NFF sine hjemmesider: her

Hoved​samarbeidspartner

Samarbeidspartnere